Naujausi straipsniai

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Ročesteryje

JAV LB Rochester apylinkė jau antri metai Lietuvos nepriklausomybę mini šventiniu pokyliu. Šiais metais šventė vyko kovo 5 d., šeštadienį, grazioje "Marriott" viešbučio banketų salėje. Oficialią šventinę dalį pradėjo Rochester apylinkės pirmininkė Skirmantė Juodeikytė-Philippone. Pirmininkė pasveikino susirinkusius ir pakvietė sugiedoti JAV ir Lietuvos himnus. Lietuvos Garbes Konsulas Ročesteryje Rimas Česonis ...

Lithuanian Professionals Met With Lithuania's Vice-Minister of Economy

On February 25, 2016, New York Lithuanian professionals met with the Vice-Minister of Economy of Lithuania and representatives of "Enterprise Lithuania" - General Manager Ruta Pentiokinaite and Project Manager Donata Mauricaite - at the Lithuanian Consulate General in New York during their week-long visit to the United States. The meeting ...

Niujorko lietuviai profesionalai susitiko su Lietuvos ūkio viceministre ir "Verslia Lietuva"

2016 m. vasario 25 d., ketvirtadienį, LR generaliniame konsulate Niujorke įvyko Niujorko lietuvių profesionalų susitikimas su Lietuvos Respublikos ūkio viceministre Rasa Noreikiene bei VšĮ "Versli Lietuva" atstovėmis - l.e.p. generaline direktore Rūta Pentiokinaite bei projektų vadove Donata Mauricaite. Susitikime taip pat dalyvavo LR generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius, antroji sekretorė ...

Niujorkiečiai ruošiasi prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės dienas

Vasario 20 dieną 6 valaną vakare Niujorke tradiciškai prisiminsime Vasario 16 ir Kovo 11 – dvi Lietuvai svarbias datas šalies kelyje į Nepriklausomybę ir Laisvę. Niujorko miesto Lietuvių Bendruomenė drauge su Tautos Fondu pradeda pasiruošimą šventei. Šiais metais Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Juliaus Pranevičiaus minčių bei meninės programos pakviesime klausytis ...

New Yorko lietuviai susipažino su „Neregėta Kuba”

Spalio 18 dieną, sekmadienį, New Yorko „SLA307” galerijoje įvyko su sitikimas su fotografu, keliautoju ir leidėju Mariumi Jovaiša. Marius Jovaiša lankėsi JAV čia pristatydamas savo naujai išleistą knygą „Neregėta Kuba”. Lietuvoje M. Jovaiša išgarsėjo kaip knygos „Neregėta Lietuva” autorius. Įkūręs privataus verslo įmonę „Unseen Pictures” M. Jovaiša tęsia šią veiklą, ...

Niujorke pristatytas filmas "Pakeliui į prieplauką"

Spalio 13 dieną Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) „SLA307” galerijos patalpose New Yorke įvyko susitikimas su žurnaliste Ramune Sakalauskaite bei jos dokumentinio filmo apie režisierių Rimą Tuminą „Pakeliui į prieplauką” peržiūra. Žurnalistė viešėjo JAV pakviesta rusų diasporos, kuri organizavo VIII rusiškų dokumentinių filmų festivalį, vykusį "Anthology Film Archives" bei dar keliose ...

Edvardo Gervicko mokykla pradėjo vienuoliktus metus

Ruduo. Šis žodis visada primena mokyklą... Šie mokslo metai jau vienuolikti ir mums, Edvardo Gervicko mokyklos mokytojoms ir mokiniams. Šį rugsėjį į mokyklą vėl sugužėjo 20 vaikų ir 7 mokytojos bei dvi jų pagalbininkės, Lina ir Arija, kurios išaugo iš buvusių mokinukių. Jau antrus metus organizuojama Birutės Litvinienės ir Giedrės ...

"Pabūkim kartu" suburia Rochesterio lietuvius

"Pabūkim kartu" - tai kultūriniai renginiai Rochesteryje, New York'o valstijoje, pradėti maždaug prieš 6 metus. Renginiai vyksta du kartus per metus - rudenį ir pavasarį. Renginių organizatorė Skirmantė Juodeikytė-Philippone pasiūlė šiuos renginius, norėdama sudominti ne tik aktyvius bendruomenės lietuvius, bet ir lietuvių kilmės žmones suburti gražioms bendravimo popietėms. Renginiai turi ...

Mokykla kviečia jau 65-ąjį kartą

Rugsėjo 19 dieną Niujorko Maironio Lituanistinė Mokykla jau 65-ajį kartą atvėrė mokyklos duris maironiečiams ir jų svečiams. Susirinko gausus būrys šeimų su vaikučiais, kurios jau lankė mokyklėlę, taip pat sulaukėme naujų mokinukų. Su mokslo metų pradžios švente visus mokytojus, mokinukus, tėvelius, mokyklos administraciją pasveikino Lietuvos valstybės Generalinis konsulas Niujorke Julius ...

Lithuanian Professionals From New York And Chicago Are Joining The Forces

“Global Lithuanian Leaders” (GLL) network, which connects Lithuanian professionals around the world, in cooperation with the “Enterprise Lithuania”, made a visit to the United States at the end of April. The events held in New York and Chicago attracted some 150 professionals from different areas important for Lithuania. The aim ...