Naujausi straipsniai

Spektaklyje aptars savižudybės ironiškumą

Šiuo metu New Yorke gyvenantis Žilvinas Jonušas nelabai girdėtas nei lietuviškoje spaudoje, nei žinomas lietuvių bendruomenei. Galėtume sakyti „nepastebėtas”. Savo pažintį su Ž. Jonušu pradėjau atsitiktinai Lietuvoje, kai grįžusi namo pasiguodžiau, kad New Yorke nepažįstu lietuvių, dirbančių teatro srityje. Visai atsitiktinai prakalbus šia tema, viena iš mano pažįstamų nusistebėjo, kaip ...

Duetas „Elle G” retro dainomis lepino klausytojus

Šį pavasarį, kovo mėnesį, grupės „Elle G” vinilinės retro melodijos su būrė JAV Rytų pakrantės lietuvius į jaukius koncertus. Grupės „Elle G” sudėtis nedidelė – ją sudaro dvi jaunos dainininkės: Giedrė Nalivaikaitė ir Elena Augustinaitė. Abi muzikantės gyvena Vilniuje. Giedrė yra pabaigusi dailėtyros studijas Vilniaus dailės akademijoje, o Elena dar ...

Prof. A. Avižienio atsakas į "LA Times" straipsnį apie rusų padėtį Baltijos šalyse

To: Professor C. L. Max Nikias, President, University of Southern California Dear President Nikias, I was shocked when on March 13 I read in the Op-Ed page of Los Angeles Times in the article “Threat from within” an untrue and defamatory statement about the Baltic republics: Estonia, Latvia and Lithuania: ...

JAV Lietuvių Bendruomenės XX tarybos II sesija Detroit-Novi, Michigan

Rudenį "derlių" skaičiuoja daugelis. Ne tik, anot patarlės, viščiukus rudenį skaičiuoja, bet ir daugelį savo darbų, atliktų per metus. Spalio 11 – 13 dienomis Detroit-Novi, MI, vyko JAV LB XX Tarybos antra sesija, kurioje dalyvavo 52 atstovai iš 10 apygardų, susirinkę susumuoti, aptarti metų "derlių". Šios sesijos atidarymą pradėjo prezidiumo ...

JAV Lietuvių Bendruomenės XX tarybos sesija Detroite

Spalio 11–13 dienomis Mičigano valstijoje, Detroite, vyko JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) XX tarybos antra sesija, kurioje dalyvavo 52 atstovai iš 10 apygardų. Į sesiją atvyko Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, LR generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas, LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių ...

Amerikos lietuviai gyvena ir savo, ir Lietuvos rūpesčiais

Didžiausi skauduliai – pilietybės, didžiausi rūpesčiai – lietuvybės išsaugojimas, didžiausi darbai –politikoje ir ekonomikoje. Apie tai sukosi kalbos ir spalio vidurį Mičigano valstijoje, Detroite įvykusioje JAV Lietuvių bendruomenės tarybos sesijoje. Anot Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo narės Irenos Nakienės-Valys, išeivijos lietuviai kas rudenį lyg viščiukus suskaičiuoja ir savo, ir kitų nuveiktus ...

"Gera būti drauge!"

"Gera būti drauge!" – tai kun. Gintaro Joniko žodžiai tarti spalio 12 d. pavakaryje gausiai susirinkusiems JAV LB XX Tarybos antrosios sesijos nariams bei svečiams Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje, Southfield, MI. Šie trys žodžiai labai gražiai apibūdina viso savaitgalio nuotaiką. Dar prieš suvažiavimą ši sesija (ko tikėtis ir kas įvyks) ...

Algirdas Grybas: "Niujorko bendruomenėje vietos pakaks visiems įvairaus amžiaus, socialinių sluoksnių ar pasaulėžiūros lietuviams"

Kai neseniai JAV Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygardos pirmininku buvo išrinktas 27-erių metų finansininkas Algirdas Grybas, daugelis nustebo. Ir ne tik todėl, kad tokioms pareigoms pagal susiklosčiusią tradiciją renkami daug vyresni, ilgai bendruomenėje dirbę žmonės, bet ir todėl, kad jis net į Ameriką atvažiavo visiškai neseniai. Kita vertus, tik apsigyvenęs Niujorke, ...

Pasikeitimai New York’o lietuvių bendruomenėje

Bėgant laikui, gyvenimas nuolat keičiasi: gyvenimo sąlygos, žmonių pasaulėžiūra ir lūkesčiai vis įgyja naujus atspalvius, atrandamos naujos galimybės, keičiasi poreikiai. Organizacijos, atstovaujančios ir vienijančios šiuos žmones, taip pat privalo keistis, nes antraip rizikuoja tapti istorinėmis relikvijomis, neatitinkančiomis šių dienų gyvenimo būdo, tempo, lūkesčių. Tad džiugu, kad šiemet New York’o Lietuvių ...